Mariánské Hory

Mariánské Hory

Prohlídka Mariánských Hor, vesnice která se na přelomu 19. a 20. století proměnila raketovou rychlostí v životem kypící město.

 • Délka vycházky: 100 minut / 3 km
 • Začátek prohlídky u radnice ÚMOb Mar. Hory a Hulváky, konec prohlídky na mariánskohorském hřbitově v blízkosti zastávky Pohraniční.

Jaká místa navštívíme a co se dozvíte?

 • Historie obce od středověku do počátku 20. století
 • Čertova Lhotka nebo Mariánské Hory?
 • Kaple Zvěstování Panny Marie
 • Stará škola a starý hřbitov
 • Jan Grmela a rozvoj obce
 • Jáma Ignát, koksovna, elektrárna a továrna na dusíkaté látky
 • Camillo Sitte a urbanistické plány Mariánských Hor
 • Kostel Korunování Panny Marie a Eduard Marhula
 • Mariánskohorské dělnické kolonie
 • Hostinec U Koule

 

Objednat prohlídku