Hornické kolonie Slezské Ostravy

Hornické kolonie Slezské Ostravy

Navštivte hornické kolonie Hranečník, Salma, Aloisie a Zvěřina na Slezské Ostravě a seznamte se jejich historií a životem zdejších obyvatel v dobách největšího rozkvětu dolování na Ostravsku.

 • Délka vycházky: 100 minut / 3 km
 • Začátek prohlídky na tramvajové zastávce Hranečník, konec prohlídky tamtéž

Jaká místa navštívíme a co se dozvíte?

 • Slezská (Polská) Ostrava před průmyslovou revolucí
 • Areál dolu Jan Maria hraběte Wilczka,
 • Jáma Ignát knížete Salm Reiferscheidta,
 • Jáma Josef důlního podnikatele Zvěřiny
 • Počátky výstavby hornických kolonií na Ostravsku
 • Život v hornických koloniích
 • Návštěva kolonie Hranečník, Salmovec, Aloisie a Zvěřina
 • Spolkový a kulturní život obyvatel kolonií
 • Zdravotnická péče a školství

Objednat prohlídku