Halda Ema

Halda Ema

Navštivte nejvyšší bod Slezské Ostravy, z něhož budete mít centrum města a celé Ostravsko jako na dlani. Za dobré viditelnosti přehlédnete celý kraj od Beskyd až k Pradědu polskému Slezsku. Během prohlídky Vás seznámím s základními mezníky historie města a prohlédneme si řadu pozůstatků zdejší hornické činnosti.

 • Délka vycházky: 100 minut / 4 km
 • Začátek i konec prohlídky na Masarykově náměstí před budovou staré radnice.

Jaká místa navštívíme a co se dozvíte?

 • Proč bylo město založeno právě zde?
 • Kostel sv. Václava a městské hradby
 • Ostravice a její mosty
 • Počátky hornictví
 • stará důlní díla
 • historie míst viditelných z vrcholku haldy
 • slezskoostravská radnice
 • Kovář Ketlička a jeho údajný objev uhlí
 • rozvoj Ostravy na přelomu 19. a 20. století
 • život na počátku minulého století

 

Objednat prohlídku