Za minulostí Hlučínska – jaro 2020

Komentovaná vyjížďka za historií Hlučínska – regionu, který byl mezi léty 1742-1920 součástí Pruska. Odlišnosti a specifika, které vzešly z této historické skutečnosti, jsou patrné dodnes. Některé se pokusíme návštěvníkům exkurze během vyjížďky přiblížit a upozornit, co bylo „za řekou“ stejné a co nikoliv. Celou cestu nás bude doprovázet typická německá režná cihla – ať už u průmyslových areálů a dělnických kolonií, tak u monumentálních novogotických kostelů či drobných staveb. Od hornických Petřkovic, jež jsou dnes součástí Ostravy, se přes Kravaře a Chuchelnou dostaneme až do Sudic při polských hranicích.

O průvodci

PhDr. Jiří Jung, Ph.D. působí na katedře dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jeho odborný zájem se soustředí na oblast kulturních dějin, dějin umění a architektury Horního Slezska 19. a 20. století. Dlouhodobě se věnuje také studiu knížecího rodu Lichnowských a dějinám Hlučínska. Je spoluautorem stálé expozice Muzea Hlučínska s názvem “Kdo jsou lidé na Hlučínsku” a stejnojmenné úspěšné publikace.

Informace o prohlídce

 • Jednotné vstupné 350 Kč
 • Vyjížďka se uskuteční v měsíci dubnu či květnu 2020 – zasláním předběžné přihlášky si zajistíte po zveřejnění přesného data přednostní obeslání s žádostí o potvrzení zájmu.

Jaká místa navštívíme a co se dozvíte?

 • Petřkovice (hornická historie obce, Dům obecného blaha, kolonie Mexiko)
 • Kravaře (tradiční vesnická zástavba, kostel sv. Bartoloměje, zámek)
 • Chuchelná (mauzoleum Lichnovských, zámek, bývalá lnářská továrna)
 • Sudice (kostel sv. Jana Křtitele)
 • Jaká byla obživa obyvatel Hlučínska?
 • Jak život lidí ovlivňovaly opakované změny hranic?
 • Jakou roli hrálo v životě obyvatel Hlučínska náboženství a co dodnes přetrvalo z pruské mentality?

Objednávka prohlídky  0

  Přeji si zasílat informace o dalších akcích e-mailem. (vyžadováno)