Nákupy Pod Laubami – Z hornické filosofie

Z hornické filosofie 4

V roce 1931 vycházela v ostravském deníku Duch času série fejetonů s názvem “Z hornické filosofie”. Autor se podepisoval pod pseudonymem “Pajof” a v sérii textů přibližoval čtenářům nejčastěji veselé historky z života a práce horníků na ostravských šachtách v období počátku 20. století.

Nákupy Pod Laubami

Dávno před válkou, kdy se ještě Mor. Ostravě ani nezdálo o velkoměstském rozmachu, byli obchodníci, ponejvíce Židé, odkázáni většinou jen na horníky a kovodělníky zdejšího kraje. Podle toho vše také vypadalo. V den výplaty nebylo možno projít po ulici, u každého obchodu stál Žid nebo Židovka, kteří neměli ničeho jiného na práci, než vtáhnouti za každou cenu kolemjdoucího do obchodu, bez ohledu na to, chce-li něco koupit, nebo má-li prodavač onen artikl, který by chtěl zákazník koupit. (Sokol-Tůma to výborně líčí ve svém románě »V záři milionů«).

Za tohoto stavu věcí se vyskytlo na závodech několik »podšívek«, kteří úmyslně vždy ve výplaty chodili do města jen proto, aby si dobírali dotěravce. Druhý den pak vyprávěli své příhody ostatním horníkům a zase se kuly nové plány pro příště. Nejlépe se v tom vyznal starý Gecek ze »Salmy«, muž 190 cm vysoký. Napřed svedl šarvátku se Židem na »tretuaře«, že v obchodě nemá, co on potřebuje, když ho ale Žid ujistil, že má, vešel do obchodu a žádal jeden »futrál na vidly«. Ten ovšem na skladě nebyl a Gecek ztropil takový kravál, že musel býti zavolán strážník. Ukázalo se, že výstup zavinil Žid sám, jelikož byl Geckem napřed upozorněn, že nemá, co on potřebuje. V jiném takovém obchodě zase žádal »fusakle s palcami«, jako jsou u rukavic, a zase v jiném chtěl »svrchník pro opici«.

Židé ovšem si horníky předcházeli, jak to jen šlo, chodili do schůzí, vyhledávali funkcionáře, a když se někdo ženil, ochotně přišli na svatbu. Vždyť před 30 lety, když se náš starý Kuřidým ženil, byl na jeho svatbě starý Borger, velmi podnikavý a přičinlivý Žid. Ještě dnes přesto, že je velmi starý, nezahálí a šije aspoň čepice z ústřižků sukna, jinak již nepotřebného.

Pajof.

(Z hornické filosofie. *Duch času*. 5.4. 1931, roč. XXXIII, č. 81, str. 2)

Přečtěte si také další z fejetonů Z hornické filosofie!